Överförmyndarnämnden, protokoll, 2021-03-24

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-03-24

Paragrafer:
§ 31–46

Anslag publicerades:
2021-03-30

Anslag avpubliceras:
2021-04-21

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades