Överförmyndarnämnden, protokoll, 2021-05-19

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-19

Paragrafer:
§ 61–92

Anslag publicerades:
2021-05-28

Anslag avpubliceras:
2021-06-19

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades