Överförmyndarnämnden, protokoll, 2021-10-05

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-10-05

Paragrafer:
§ 139–140

Anslag publicerades:
2021-10-06

Anslag avpubliceras:
2021-10-28

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades