Överförmyndarnämnden, protokoll, 2022-04-27

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-04-27

Paragrafer:
§ 42–81

Anslag publicerades:
2022-05-05

Anslag avpubliceras:
2022-05-27

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades