Överförmyndarnämnden, protokoll,2023-01-09

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-01-09

Paragrafer:
§§ 1-19

Anslag publicerades:
2023-01-17

Anslag avpubliceras:
2023-02-08

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades