Överförmyndarnämnden, protokoll 2023-09-06

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-09-06

Paragrafer:
§§ 125-138

Anslag publicerades:
2023-09-14

Anslag avpubliceras:
2023-10-06

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades