Överförmyndarnämnden, protokoll direktjustering,2022-06-22

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-06-22

Paragrafer:
§§ 98, 109, 110

Anslag publicerades:
2022-06-23

Anslag avpubliceras:
2022-07-15

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades