Överförmyndarnämnden, protokoll, direktjustering 2023-05-24

Protokoll för överförmyndarnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-05-24

Paragrafer:
§§ 96, 98, 101, 107

Anslag publicerades:
2023-05-25

Anslag avpubliceras:
2023-06-16

Förvaringsplats för protokoll:
Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 903 27 Umeå

Protokoll på webben:
Överförmyndarnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades