Personalnämnden, protokoll, 2021-01-12, § 1-4

Protokoll för personalnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2021-01-12

Paragrafer:

§ 1-4

Anslag publicerades:

2021-01-15

Anslag avpubliceras:

2021-02-06

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Personalnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades