Personalnämnden, protokoll, 2021-04-13, § 12-17

Protokoll för personalnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2021-04-13

Paragrafer:

§ 12-17

Anslag publicerades:

2021-04-28

Anslag avpubliceras:

2021-05-20

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Personalnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades