Personalnämnden, protokoll, 2021-05-18, § 18-22

Protokoll för personalnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2021-05-18

Paragrafer:

§ 18-22

Anslag publicerades:

2021-06-03

Anslag avpubliceras:

2021-06-25

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Personalnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades