Personalnämnden, protokoll, 2021-06-08, § 23-28

Protokoll för personalnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2021-06-08

Paragrafer:

§ 23-28

Anslag publicerades:

2021-06-23

Anslag avpubliceras:

2021-07-15

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Personalnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades