Personalnämnden, protokoll, 2021-11-16, § 40-47

Protokoll för personalnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2021-11-16

Paragrafer:

§ 40-47

Anslag publicerades:

2021-11-25

Anslag avpubliceras:

2021-12-17

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Personalnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades