Personalnämnden, protokoll, 2022-09-13

Protokoll för personalnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2022-09-13

Paragrafer:

§ 31-37

Anslag publicerades:

2022-09-15

Anslag avpubliceras:

2022-10-07

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Personalnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades