Personalnämnden, protokoll, 2022-11-15

Protokoll för personalnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2022-11-15

Paragrafer:

§ 41-44

Anslag publicerades:

2022-11-24

Anslag avpubliceras:

2022-12-16

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Personalnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades