Personalnämnden, protokoll, 2023-03-14

Protokoll för personalnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2023-03-14

Paragrafer:

§ 7-11

Anslag publicerades:

2023-03-16

Anslag avpubliceras:

2023-04-07

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Personalnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades