Personalnämnden, protokoll, 2023-05-16

Protokoll för personalnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2023-05-16

Paragrafer:

§ 12-20

Anslag publicerades:

2023-05-22

Anslag avpubliceras:

2023-06-13

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Personalnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades