Personalnämnden, protokoll, 2023-09-12

Protokoll för personalnämndens möte är justerat.

Datum för möte:

2023-09-12

Paragrafer:

§ 30-35

Anslag publicerades:

2023-09-14

Anslag avpubliceras:

2023-10-06

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunledningsstaben

Protokoll på webben:

Personalnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades