Tekniska nämnden, protokoll, 2021-05-27

Protokoll för Tekniska nämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-27

Paragrafer:
§ 63-74

Anslag publicerades:
2021-06-01

Anslag avpubliceras:
2021-06-23

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Sekreterarens tjänsterum

Protokoll på webben:
Tekniska nämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades