Tekniska nämnden, protokoll, 2021-07-13

Protokoll för Tekniska nämndens arbetsutskottsmöte är justerat.

Datum för möte:
2021-07-13

Paragrafer:
§ 86-87

Anslag publicerades:
2021-07-13

Anslag avpubliceras:
2021-08-06

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Sekreterarens tjänsterum

Protokoll på webben:
Tekniska nämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades