Tekniska nämnden, protokoll, 2021-08-26

Protokoll för tekniska nämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-08-26

Paragrafer:
§ 88-98

Anslag publicerades:
2021-08-26

Anslag avpubliceras:
2021-09-24

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Sekreterarens tjänsterum

Protokoll på webben:
Tekniska nämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades