Tekniska nämnden, protokoll, 2022-06-16

Protokoll för tekniska nämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-06-16

Paragrafer:
§ 78-86

Anslag publicerades:
2022-06-21

Anslag avpubliceras:
2022-07-12

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Sekreterarens tjänsterum

Protokoll på webben:
Tekniska nämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades