Tekniska nämnden, protokoll, 2023-03-23

Protokoll för tekniska nämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-03-23

Paragrafer:
§ 24–37

Anslag publicerades:
2023-03-27

Anslag avpubliceras:
2023-04-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, sekreterarens tjänsterum

Protokoll på webben:
Tekniska nämndens protokoll Öppnas i nytt fönster.

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades