Umeåregionens brand- och räddningsnämnd, protokoll, 2022-05-25

Protokoll för Umeåregionens brand- och räddningsnämnds möte är justerat.

Datum för möte:
2022-05-25

Paragrafer:
§ 27–38

Anslag publicerades:
2022-05-25

Anslag avpubliceras:
2022-06-17

Förvaringsplats för protokoll:
Umeå brandstation, Signalvägen 14

Protokoll på webben:
Brand- och räddningsnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades