Umeåregionens brand- och räddningsnämnd, protokoll, 2023-03-15

Protokoll för Umeåregionens brand- och räddningsnämnds möte är justerat.

Datum för möte:
2023-03-15

Paragrafer:
§ 74–78

Anslag publicerades:
2023-03-16

Anslag avpubliceras:
2023-04-07

Förvaringsplats för protokoll:
Umeå brandstation, Signalvägen 14

Protokoll på webben:
Brand- och räddningsnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades