Umeåregionens brand- och räddningsnämnd, protokoll, 2023-05-17

Protokoll för brand- och räddningsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-05-17

Paragrafer:
§ 79–89

Anslag publicerades:
2023-05-22

Anslag avpubliceras:
2023-06-13

Förvaringsplats för protokoll:
Umeå brandstation, Signalvägen 14

Protokoll på webben:
Brand- och räddningsnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades