Umeåregionens PA-nämnd protokoll 2021-09-03

Protokoll för Umeåregionens PA-nämnds möte är justerat.

Datum för möte:
2021-09-03

Paragrafer:
§ 9-12

Anslag publicerades:
2021-09-07

Anslag avpubliceras:
2021-09-29

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, SLK HR

Protokoll på webben:
Umeåregionens PA-nämnds protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades