Umeåregionens PA-nämnd, protokoll, 2021-10-01

Protokoll för Umeå regionens PA-nämnds möte är justerat.

Datum för möte:
2021-10-01

Paragrafer:
§ 13-16

Anslag publicerades:
2021-10-08

Anslag avpubliceras:
2021-10-30

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Stadsledningskontor HR

Protokoll på webben:
Umeåregionens PA-nämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades