Valnämnden, protokoll, 2021-11-16

Protokoll för valnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-16

Paragrafer:
§ 19-24

Anslag publicerades:
2021-11-22

Anslag avpubliceras:
2021-12-14

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, nämndskansli

Protokoll på webben:
Valnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades