Valnämnden, protokoll, 2022-09-14

Protokoll för valnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-09-14

Paragrafer:
§ 39-40

Anslag publicerades:
2022-09-15

Anslag avpubliceras:
2022-10-07

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, nämndskansli

Protokoll på webben:
Valnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades