Valnämnden, protokoll, 2022-11-17

Protokoll för valnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-11-17

Paragrafer:
§ 44-48

Anslag publicerades:
2022-11-24

Anslag avpubliceras:
2022-12-16

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, nämndskansli

Protokoll på webben:
Valnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades