Valnämnden, protokoll, 2023-03-13

Protokoll för valnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-03-13

Paragrafer:
§ 8-9

Anslag publicerades:
2023-03-15

Anslag avpubliceras:
2023-04-06

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, nämndskansli

Protokoll på webben:
Valnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades