Valnämnden, protokoll, 2023-05-22

Protokoll för valnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-05-22

Paragrafer:
§ 10-14

Anslag publicerades:
2023-05-26

Anslag avpubliceras:
2023-06-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, nämndskansli

Protokoll på webben:
Valnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades