Äganderättsutredning Umeå 8:1

Onsdag 26 juni 2024 klockan 13:30 hålls lantmäterisammanträde för att klarlägga äganderätten till fastigheten Umeå 8:1 i Umeå kommun.

Vid sammanträdet kommer Lantmäterimyndigheten att förelägga sakägarna att skriftligen eller muntligen anmäla anspråk samt att lämna in handlingar eller meddela sådana upplysning som kan vara av betydelse för att klarlägga äganderätten till fastigheten.

Äganderättsutredningen avser att leda till lagfart för den som blir upptagen i äganderättsförteckningen.

Plats: mötesrum Hornet i Umeå Stadshus.

Lantmäterimyndigheten
Umeå kommun
901 84 Umeå
Telefon: 090-16 13 28
Besöksadress: Skolgatan 31A

Sidan publicerades