Äldrenämnden, protokoll, 2024-03-21

Protokoll för Äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-03-21

Paragrafer:
§ 28-32,34-39

Anslag publicerades:
2024-03-27

Anslag avpubliceras:
2024-04-23

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Äldrenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades