Äldrenämnden, protokoll, 2024-05-23

Protokoll för Äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-05-23

Paragrafer:
§ 56

Anslag publicerades:
2024-05-27

Anslag avpubliceras:
2024-06-24

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Äldrenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades