Byggnadsnämnden, protokoll, 2024-03-19

Protokoll för byggnadsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-03-19

Paragrafer:
§ 48, 50–78

Anslag publicerades:
2024-03-26

Anslag avpubliceras:
2024-04-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Bygglovsavdelningen

Protokoll på webben:
Byggnadsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades