Byggnadsnämnden, protokoll, 2024-04-24

Protokoll för byggnadsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-04-24

Paragrafer:
§ 79–111

Anslag publicerades:
2024-04-30

Anslag avpubliceras:
2024-05-22

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Bygglovsavdelningen

Protokoll på webben:
Byggnadsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades