Fritidsnämnden, protokoll, 2024-03-20

Protokoll för fritidsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-03-20

Paragrafer:
§ 18–19, 21–23

Anslag publicerades:
2024-03-26

Anslag avpubliceras:
2024-04-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Fritidsförvaltningen, Södra flygeln, Brogatan 12B

Protokoll på webben:
Fritidsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades