Fritidsnämnden, protokoll, 2024-05-22

Protokoll för fritidnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-05-22

Paragrafer:
§ 31–34, 36-42

Anslag publicerades:
2024-05-28

Anslag avpubliceras:
2024-06-19

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Fritidsförvaltningen, Södra flygeln, Brogatan 12B

Protokoll på webben:
Fritidsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades