Individ- och familjenämnden, protokoll, 2024-03-20

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-03-20

Paragrafer:
§ 59-63, 65-72, 75-80

Anslag publicerades:
2024-03-26

Anslag avpubliceras:
2024-04-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Umeå

Protokoll på webben:
Individ- och familjenämndens protokoll:

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades