Individ- och familjenämnden, protokoll, 2024-05-22

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-05-22

Paragrafer:
§ 134-137

Anslag publicerades:
2024-05-28

Anslag avpubliceras:
2024-06-19

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Umeå

 

Mer information

Sidan publicerades