Individ- och familjenämnden, protokoll, 2024-06-19

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2024-06-19

Paragrafer:
§ 156-164

Anslag publicerades:
2024-06-25

Anslag avpubliceras:
2024-07-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Umeå

 

Mer information

Sidan publicerades