Individ- och familjenämndens arbetsutskott, protokoll, 2024-05-08

Protokoll för individ- och familjenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2024-05-08

Paragrafer:
§ 63-64

Anslag publicerades:
2024-05-14

Anslag avpubliceras:
2024-06-05

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Umeå

 

Mer information

Sidan publicerades