Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2024-02-07

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2024-02-07

Paragrafer:
§ 91-101

Anslag publicerades:
2024-02-08

Anslag avpubliceras:
2024-03-01

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänsttens kansli, Norra flygeln

 

Mer information

Sidan publicerades