Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2024-03-27

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2024-03-27

Paragrafer:
§ 185-197

Anslag publicerades:
2024-03-28

Anslag avpubliceras:
2024-04-19

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtänstens kansli, Norrra flygeln


Mer information

Sidan publicerades