Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2024-05-08

Protokoll för individ- och familjenämndens IFO-utskott möte är justerat.

Datum för möte:
2024-05-08

Paragrafer:
§ 249–265

Anslag publicerades:
2024-05-10

Anslag avpubliceras:
2024-06-03

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades