Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2024-05-29

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2024-05-29

Paragrafer:
§ 287-307

Anslag publicerades:
2024-05-30

Anslag avpubliceras:
2024-06-21

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli, norraflygeln

 

Mer information

Sidan publicerades