Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2024-07-03

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2024-07-03

Paragrafer:
§ 371-376

Anslag publicerades:
2024-07-04

Anslag avpubliceras:
2024-07-26

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli, Norra flygeln

 

Mer information

Sidan publicerades