Individ- och familjenämndens IFO-utskott, protokoll, 2024-07-04

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2024-07-04

Paragrafer:
§ 377-379

Anslag publicerades:
2024-07-05

Anslag avpubliceras:
2024-07-27

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli, Norra flygeln

 

Mer information

Sidan publicerades